Đẩy lên bởi
Published in
Thành phố Thái Bình, Việt Nam

Lịch trình làm việc mỗi ngày mỗi tuần của theanimaltoday.com

Xin chào các anh chị thích đọc bài của trại thỏ Tiepz thái bình. Xin cảm ơn.

Hôm nay thú thực là tôi rảnh rỗi, không có việc để làm, phần vì công việc làm web nghề chính tạm phải ngưng lại vì thiếu vốn (vốn làm, vốn ăn, vốn uống, vốn đầu tư tên miền, vốn thuê máy làm…) Thiếu rất nhiều thứ nên hôm nay là ngày vừa chăm chút chăm sóc lại chuồng trại thỏ cắt rau, tiếp thêm nước mà cũng ngồi ghi chép lại lịch trình hằng ngày cũng như hàng tuần công việc của tôi.

lịch trình hằng ngày

  • bất kỳ lúc nào từ 6h sáng đến 10h sáng, đi cắt rau tươi cho thỏ ăn,miễn sao tầm 5 lạng đến 1 ký (nếu rau cỏ nhiều) rau cỏ tươi cho ăn kèm 3 lạng cỏ khô phơi sẵn, kèm lá chuối khô và lá chuối tươi, cho ăn kèm chút cám viên.
  • đến tối tầm từ 7h đến 9h là phải chuẩn bị sẵn cám ăn qua đêm, cỏ tươi có thể không cần lúc tối này nhưng vẫn cứ phải bảo đảm là cỏ khô phải có sẵn ban đêm để thỏ nó ăn khuya.
  • thỉnh thoảng nếu thấy phân với cỏ rác trong chuồng thỏ không ăn hết nhiều quá thì dọn bớt, để ý xem phân thỏ như thế nào để biết tình trạng sức khoẻ.

lịch trình hàng tuần

  • đầu tuần hoặc cuối tuần là bao giờ cũng phải, tiếp nước cho thỏ, mỗi bình nước nó rơi vào tầm khoảng 20 lít, chia đều ra là 02 bình, với 2 chuồng, mỗi chuồng tầm 10 đến 15 con. Thì hàng tuần đúng giờ đều phải tiếp nước cho tử tế uống thì sau đỡ phải lo ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại rót nước mời thỏ trong chai.
  • đầu tuần nào hay cuối tuần cũng đều đi cắt cỏ ngọt ngọn để mà làm cỏ khô, khối lượng trung bình nó rơi vào tầm khoảng 25kg cỏ tươi làm ra đc 10kg cỏ khô. Chuẩn bị cho cả tuần, với tranh thủ gom góp tích trữ vậy thì lúc hết cám hoặc là đêm, tối quá không đi cắt cỏ tươi được thì có sẵn mà dùng cho thỏ nó ăn. Còn không thì đi lượm lá chuối khô cây, cứ vậy cho ăn kèm cũng khá tốt vì có nhiều xơ.