Đẩy lên bởi
Published in
Thành phố Thái Bình, Việt Nam

Thức ăn cỏ khô mà trại thỏ Tiepz sử dụng nuôi thỏ

Như đã được viết trước ở bài viết đó làtrại thỏ Tiepz quy hoạch nguồn thức ăn đầu vào là bài viết về trại thỏ Tiepz với thức ăn tươi xanh dành cho thỏ, thì ở bài viết lần này tôi sẽ cố gắng tìm ra những loại cỏ khô mà thỏ thích ăn và đồng thời là có sẵn ở địa phương hoặc là tôi có thể tự trồng cũng có thể là những loại hạt giống cây cỏ nước ngoài như là cỏ alfalfa thật là cỏ timothy…vân vân.

nhưng trên thực tế là trại thỏ của chúng tôi ở đây là chạy thẳng vô thủy chủ yếu sử dụng các loại cỏ khô được làm từ lá chuối và cỏ dại lành tính mọc sẵn ở địa phương để làm cỏ khô dự trữ cho thỏ.

và chúng tôi cũng phải căn cứ theo mùa và thời tiết của địa phương mình để mỗi mùa làm cỏ khô khác nhau dự trữ cho thỏ tôi lấy ví dụ là vào mùa xuân mùa hè và mùa thu thì cây cối sinh sôi nảy nở ở thì rất là đa dạng những loại cỏ khô được làm từ nhiều loại cây cỏ khác nhau. nhưng vào mùa đông thì số lượng cây cỏ có thể làm được cỏ khô sẽ bị hạn chế nên chúng tôi buộc phải vào cuộc phải trồng thêm chồng thêm các loại cây khác nhau để có thể sử dụng lâu dài và làm cỏ khô dự chứ trong mùa đông.

Căn cứ theo tình hình thực tế, trại thỏ Tiepz xin tóm tắt lại như sau:
Nguyên liệu làm cỏ khô

  • Lá chuối
  • cỏ dại lành tính