Liên hệ tôi

Nói chuyện phiếm, phét lác thì tôi là số một, nên muốn xả stress thì cứ làm quen, nhưng tùy bữa, có bữa có việc làm ăn kiếm sống thì tôi chả chém gió được.