Sự kiện

Mấy chỗ vui vui ấy mà, hay là có món gì đấy đặc sắc, tôi thích vậy, tôi ghi chép lại những chỗ mình biết hay mấy nơi ngon ngon để khi mất trí còn nhớ được haha. Xem theo Địa điểm.

Mấy chỗ đặc sắc