Ghi chú

tôi… tôi vẫn còn nợ tiền… ở trọ thuê nhà la nhật với tiền làm nhà tạm.

Cụ thể ấy là

  • 3tr3 tiền nợ bác Tịch này
  • 30tr nợ thiếp, hẹn mỗi tháng trả 1 triệu mà chưa làm được này.
  • Nợ chú lãm, chú vàng tiền xây nhà
  • Nợ tiền lồng thỏ nhà Giang Trường 560k này.
  • Nợ La Nhật 1tr nữa thôi vì đã trả 500k rồi.

Hôm 18/02/2019 thì tôi mua 10 con thỏ giống (hậu bị) của trại thỏ Giang Trường ở Vũ Phúc.

Trong đó bao gồm 8 thỏ cái, và 2 thỏ đực. 1 đực New Zealand, 1 đực là California. Nhớ là Đực tai đen không phối với cái tai đen, thế thôi.