Tôi thấy chú thỏ cái nằm dài trên bãi cỏ

Thỏ chúng tôi thỏ nằm dài